Melbet Cricket Lời Khuyên Cá Cược

Loại và lựa chọn của cược

Các Melbet công ty cá cược trong nhiều môn thể thao cung cấp một số lượng lớn thêm cược vào một sự kiện cụ thể: các người khuyết tật châu Âu chính xác điểm, tất nhiên của trò chơi, hơn / ít, mà đội sẽ điểm mục tiêu đầu tiên, etc. Sự lựa chọn của cược vào trận đấu quốc tế tại câu lạc bộ hoặc cấp quốc gia đội cấp, cho mỗi trận đấu cũng là khá lớn.

Trong thể thao cá nhân như đi xe đạp, golf, thể thao, trượt tuyết, etc. ngoài ra để đặt cược vào chiến thắng, luôn có cược vào những chiến thắng trong một cuộc thi giữa hai vận động viên.

Các Melbet công ty cá cược cung cấp các loại cược như bình thường, express, hệ thống dây chuyền.

Trong các công ty Melbet, bạn có thể đặt cược vào TOTO-tag, bạn hiền điểm chính xác.

Đặt cược

Cược vào sự kiện SỐNG luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày. Cho đặt cược vào hầu hết các sự kiện thể thao, có hơn 30 thị trường để lựa chọn, bao gồm số góc, thẻ vàng, ném miễn phí, etc.

Gửi/rút tiền

Để đầu lên tài khoản của bạn, sử dụng điện tử phương thức thanh toán: Family, Paul, etc. Để trả tiền thắng, cùng một phương thức thanh toán được sử dụng bởi những tiền đã được chuyển vào tài khoản.

Hỗ trợ

Melbet có 24 giờ vụ hỗ trợ bởi điện thoại 7 804-333-72-91 . Đó cũng là một dịch vụ tư Vấn trên Melbet trang web. Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với Melbet công ty cá cược, và yêu cầu một câu hỏi bằng cách gửi một email. Tất cả liên lạc được liệt kê trong danh “địa chỉ liên Lạc”.

CHUNG QUY ĐỊNH

​​​​​​

2.1. Các cờ bạc tổ chức đi vào một đặt cược với những người tham gia đánh bạc trong nhà của văn phòng, và cũng có thể trả số tiền thắng để những người tham gia của các đặt cược vào sự xuất hiện của các quả của sự dự đoán của chúng.

2.2. Đối tượng của cá cược là một hoặc nhiều sự kiện không rõ tại thời điểm chấp nhận cược.

2.3. Đối tượng của các đặt cược được xác định và được cung cấp cho những người tham gia đặt cược của các tổ chức của các đặt cược.

Thể 2,4. Để chọn chủ đề của các đặt cược, các tổ chức của các đặt cược sử dụng thông tin chính thức về những kế hoạch và liên tục thi đấu thể thao.

Cá cược tổ chức được không chịu trách nhiệm cho chính xác trong hiện tại kết quả của trận đấu mà sống cược được chấp nhận. Những người tham gia của các đặt cược cũng phải sử dụng khác độc lập của các nguồn thông tin.

2.5. Chấp nhận cược sau khi nhận dạng của cờ bạc người tham gia, xác nhận của ông đa số (đến tuổi mười tám) và sự đồng ý của ông để các Quy tắc này.

2.6. Cá cược tổ Chức có quyền để làm một tương tác đặt cược đã vi phạm Quy tắc này. Các tổ chức của các đặt cược không chịu trách nhiệm cho chính xác khi nào, ông đã trở thành ý thức được rằng các đặt cược đã được thực hiện vi phạm Quy tắc.

2.7. Thắng được trả độc quyền từ cờ bạc tổ chức của tài khoản ngân hàng cá cược của văn phòng mở trong thuốc ngừa thai khẩn cấp bởi quỹ tín dụng các tài khoản ngân hàng của cá cược tham gia được mở ra trong mua thuốc hoặc bằng cách tăng cân bằng tiền điện tử cá nhân tham gia trong các đặt cược.

2.8. Về chương trình của kiểm tra các cuộc thi, đó là đề tài cá cược ở nhà văn phòng của tất cả mọi người có thể có được thông tin đáng tin cậy từ các tổ chức của các đặt cược.

2.9. Cá cược tổ chức sử dụng loại khác nhau của cược.

2.10. Bất kỳ đặt cược được thực hiện bởi một cá cược người tham gia, cũng như đồng ý tham gia trong một nguy cơ dựa trên chiến thắng thỏa thuận là một vô điều kiện xác nhận rằng các đặt cược người tham gia biết những Quy tắc và đồng ý với họ.

2.11. Tuyên bố của những người tham gia đặt cược được chấp nhận trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấp nhận đặt cược trong nhà của văn phòng trên cơ sở của một ứng dụng văn của người tham gia của các đặt cược gửi anh ta đến pháp luật địa chỉ của tổ chức của các đặt cược. Các tổ chức của trò chơi cờ bạc và những người tham gia trò chơi cờ bạc không nhận ra các lực lượng hợp pháp và ràng buộc bản chất của các tài liệu và thư từ qua e-mail có nguồn gốc từ người tham gia của các đặt cược.
Thời hạn cho đáp ứng một viết ứng dụng của một cờ bạc người tham gia được 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận việc có liên quan ứng dụng bởi những cờ Bạc tổ Chức.
Trong trường hợp đặc biệt yêu cầu thêm xây dựng của thông tin để chuẩn bị một phản ứng với các ứng dụng thời gian xem xét của một ứng dụng được viết của một cờ bạc có thể tham gia được mở rộng đến 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận việc có liên quan ứng dụng.

VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CỦA CÁC ĐẶT CƯỢC

Sự tham gia của các đặt cược là nghĩa vụ:

 • Làm quen với các Quy tắc này.
 • Tuân theo những Quy tắc.
 • Điền mã để tham gia một trò chơi cờ bạc ở một cược của văn phòng, cũng như đi qua các thủ tục xác nhận email địa chỉ và số điện thoại quy định đăng ký.
 • Làm cho một thanh toán đầy đủ cho các đặt cược để tham gia một trò chơi cờ bạc ở cược của văn phòng.
 • Trong trường hợp của một sự thay đổi của các tài liệu nhận dạng trên cơ sở đó nhận dạng của nó đã được thực hiện ngay lập tức báo cho cờ bạc tổ chức về nó lại và xác định.
 • Nếu sau khi thay đổi các tài liệu nhận dạng, các người đã không được thông báo các cờ bạc tổ chức về nó và đã không được thông qua xác định, cờ bạc tổ chức, cũng như thuốc ngừa thai khẩn cấp, có quyền để chặn các tài khoản của người chơi cho đến khi các người đi lại xác định và cờ bạc tổ chức nhận tất cả các thông tin về các người cần thiết để nhận dạng.
 • Để làm cho một cuộc cá cược cho toàn bộ số tiền của tương tác đặt cược chuyển bằng cách mua thuốc để cờ bạc tổ chức thay mặt cho các cờ bạc tham gia cho một hệ số ít nhất 1.1. Trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ này bởi các đặt cược người tham gia, cờ bạc tổ chức có quyền từ chối để rút tiền để cá cược người tham gia.
 • Có một phần trong một video hội nghị, hay trong một phương pháp truyền thông, cho phép anh để thiết lập liên hệ trực tiếp với khách hàng, theo yêu cầu của các tổ Chức của các đặt cược. Trong trường hợp từ chối tham gia vào một dịp hoặc trong một phương pháp truyền cho phép anh để thiết lập liên hệ trực tiếp với khách hàng, khách hàng gấu tất cả những hậu quả của việc từ chối như vậy.
 • Cung cấp thông tin (thông tin) về bản thân mình, bao gồm cả thông tin về các tài liệu nhận dạng để các tổ
 • Chức của các đặt cược, ít nhất mỗi năm một lần, cũng như tại mỗi yêu cầu của các tổ Chức của các đặt cược.
 • Trong trường hợp từ chối cung cấp thông tin (thông tin), khách hàng độc lập gấu tất cả những hậu quả của việc từ chối như vậy.

Sự tham gia của các đặt cược có quyền:

 • Biết các thông tin về các điều kiện cho chấp nhận cược tại cá cược của văn phòng.
 • Để nhận được một giải thưởng nếu các điều kiện được thành lập bởi những Quy định được đáp ứng.
 • Để bán cho các tổ Chức của các đặt cược kết luận đặt cược (yêu cầu sớm giải quyết của các đặt cược), nếu các tổ Chức của các đặt cược đã được thành lập cho một đặt cược khả năng của nó bán.

Việc bán kết luận cược là chỉ có thể, nếu các sự kiện mà đặt cược này đã được kết luận không có kết thúc và kết quả của các quả mà các đặt cược đã được kết luận chưa được xác định dứt khoát.
Khi một đặt cược được bán, người đặt cược được thực hiện bởi những người tham gia của các đặt cược là tính theo thời gian của việc bán đặt cược vào một giảm hệ số đó, có thể ít hơn “1” (giá bán của các đặt cược). Giá bán được thiết lập của các tổ Chức của các đặt cược độc lập, và đặt cược phiếu (đặt cược) và có thể thay đổi và có tính riêng cho từng kết quả cụ thể của những sự kiện.

Những người tham gia của các đặt cược có quyền để giới thiệu sau loại tự giới hạn:

– Giới hạn là giới hạn của tương tác cược;
– Cấm nhập tương tác cá cược cho một thời gian nhất định hoặc không có giới hạn thời gian;
– Hạn chế giới hạn của tương tác cược và số cược;
– Hạn chế giới hạn số lượng cược.

Sự tham gia của các đặt cược có cơ hội để giới thiệu tự hạn chế dựa trên danh sách những quy định trong các Quy tắc của gửi một viết ứng dụng cho các tổ chức của các đặt cược tại của pháp luật địa chỉ bằng thư với một hàng tồn kho của đính kèm với một giao thông báo. Các ứng dụng phải được gửi đến các tổ chức của các đặt cược cá nhân của những người tham gia của các đặt cược. Lòng trung thành của các chữ ký của những người tham gia của các đặt cược phải được chứng thực tại như một đơn đặt hàng mà sẽ cho phép các tổ chức của các đặt cược để đảm bảo rằng việc tham gia của các đặt cược đã ký có liên quan ứng dụng cá nhân.

Một cá cược người tham gia đã nộp đơn xin tự giới hạn có cơ hội để hủy ứng dụng của mình bằng việc gửi một ứng dụng cho việc hủy bỏ tự giới hạn công Ty theo quy định cho gửi một thông báo về sự ra đời của tự hạn chế. Như một đơn sẽ nhập vào lực lượng sau 7 (seven) làm việc ngày sau khi nhận bởi những công Ty.

Khi nhận được một cược của người tham gia ứng dụng cho tự kiềm chế, công Ty sẽ giới thiệu các biện pháp được xác định trong cược của người tham gia ứng dụng không muộn hơn năm ngày làm việc từ ngày nhận được thông báo đó.

Trong trường hợp của lặp đi lặp lại thành lập tự hạn chế bởi cùng một người tham gia của các đặt cược, công Ty có quyền từ chối, như vậy tham gia của các đặt cược để nâng (hủy) tự hạn chế thành lập liên tục trong vòng 1 (một) năm từ ngày lặp đi lặp lại thành lập tự hạn chế.

Các công Ty không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại tài chính phát sinh bởi cờ bạc trước khi tham gia công Ty có biện pháp để giới hạn cờ bạc người tham gia.

Cricket

Cược sẽ được tính dựa trên kết quả chính thức tuyên bố bởi các cơ quan quản lý của các trận đấu hoặc đấu. Cược vào bất kỳ người chơi được không bao gồm trong đầu của 11 người có thể hoàn lại tiền. Trong cược vào những người được lựa chọn cho các đội, nhưng không đánh bóng, nó sẽ là giả định mà các người sẽ điểm số 0 chạy (điểm).

Nếu chính thức kết quả của sự là một trận đấu vẽ, và không cược vào một vẽ đã cung cấp, bất cứ phương tiện để xác định người thắng cuộc sẽ được đưa vào tài khoản, ví dụ như, “vào đi” (bát off), “siêu hơn”, etc. (“siêu hơn” và “vào đi” không được tính cho tất cả các đặt cược).

Tốt nhất để mô tả trong các đội – ở đây đặt cược nó là cần thiết để xác định tốt nhất để mô tả của đội bóng. Cược vào trận đấu kiểm Tra và County vô Địch vẫn có hiệu lực, bất kể số ném (cú) phục vụ. Để cho cược là hợp lệ trong một trận đấu một ngày, một tối thiểu 20 ném (cú) phải đệ trình. Để cho cược để có giá trị trong Twenty20 trận đấu tối thiểu là 10 ném (cú) phải đệ trình.